Powered by
20.06.2020 13 ч.гр.София Аюрведичен център София база Бистрица

П о к а н а 

 за Общо Събрание на Сдружение

”Българско Сдружение Аюрведа”

 

 Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 20.06.2020 год. /събота/ от 13.00 ч. в Аюрведичен център София база Бистрица, където може да бъде проведено на открито при следния дневен ред: 

1.  Приемане на отчета за дейността на БС Аюрведа през 2019 год. – докладва д-р А. Заркова

2.  Приемане на годишните финансовови отчети на БСА- докладва Славка Гайдова

3.  Обсъждане на промени в Устава на БСАюрведа

4.  Други


 
20.06.2020 13 ч.Sofia Ayurvedic cetar Sofia office Bistrica

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ