Powered by
24.06.202311:00Аюрведичен център „София“база Бистрица

О Б Щ О      С Ъ Б Р А Н И Е      НА

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА„

 

 

 

                Управителният съвет на Сдружение " Българско Сдружение  Аюрведа", кани своите членове на  

ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 24.06.2023 год.

 /събота/от 11 ч.в Аюрведичен център „София“база Бистрица, 

при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на БС Аюрведа през 2022 год. – докладва д-р Антоанета Заркова

 

2. Приемане на годишните финансови отчети на БС Аюрведа за 2022 год. – докладва Славка Гайдова

 

3. Доклад за дейността на Контролния съвет на БС Аюрведа за 2022 год.- докладва Юрий Ковачев

 

4. Приемане на плана за дейността на БС Аюрведа за 2023 год.- докладва д-р Антоанета Заркова

 

5. Финансов план за дейността на БС Аюрведа за 2023 год. – докладва Христина Иванова

 

6. Други

 

 

 

 

 

25.05.2022 год.

Гр.София
24.06.202311:00

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ