Powered by
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ-- УС НА БСА КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 06.12.2015г. от 12.30ч в гр.СОФИЯ ул. Г.БЕНКОВСКИ 11 ЧАЙНАТА 06.12.2015 12.30 София Чайната ул. "Георги Бенковски" 11

П о к а н а

за общо събрание на Българско Сдружение Аюрведа

Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 06.12.2015 год. от12.30 ч. в Чайната на ул. Г.Бенковски 11 гр.София при следния дневен ред:

    1.   Отчет за дейността  на БС Аюрведа през 2015 год. – докладва д-р А. Заркова

2.   Финансов отчет на БСА за 2015 год.- докладва Христина Иванова

3.   Доклад за дейността на Контролния съвет за 2015 год. – докладва Юрий Ковачев

4.   Програма за дейността  на БСА за 2016 год.- докладва д-р А.Заркова

5.   Финансов план за дейността за БСА за 2016 год. – докладва Христина Иванова

6.   Предложение до ОС за изключване на пълноправни членове

7.   Избор на нов Управителен съвет и

Избор на нов Контролен съвет

8.   Разни

03.11.2015 година

Гр.СофияPornand 06.12.2015 12.30 Sofia Tea house 11 "Georgi Benkovski" str.

П о к а н а

 

за общо събрание на Българско Сдружение Аюрведа

 

Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 06.12.2015 год. от12.30 ч. в Чайната на ул. Г.Бенковски 11 при следния дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността  на БС Аюрведа през 2015 год. – докладва д-р А. Заркова

2.   Финансов отчет на БСА за 2015 год.- докладва Христина Иванова

3.   Доклад за дейността на Контролния съвет за 2015 год. – докладва Юрий Ковачев

4.   Програма за дейността  на БСА за 2016 год.- докладва д-р А.Заркова

5.   Финансов план за дейността за БСА за 2016 год. – докладва Христина Иванова

6.   Предложение до ОС за изключване на пълноправни членове

7.   Избор на нов Управителен съвет и

Избор на нов Контролен съвет

8.   Разни

 

 

 

 

 

03.11.2015 година

Гр.СофияРегистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ