Powered by
На този семинар участниците ще научат нещо повече за това: - Как влияе йога на нашето зрение - Как можем без лекарства и хирургическа интервенция да подобрим състоянието на очите си. - Възможно ли е да захвърлим очилата с методите на йога 27.03.2016 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

                     БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА

 Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния ни семинар на тема:

Йога и зрението

На този семинар участниците ще научат нещо повече за това: 

-      Как влияе йога на нашето зрение

-      Как можем без лекарства и хирургическа интервенция да подобрим състоянието на очите си.

-      Възможно ли е да захвърлим очилата  с методите на йога

 ОЧАКВАМЕ ВИ на 27-ми Март  2016 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 гр.София

 ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                            

11:00-12:40 Йога и зрението        

                   /Лектор:  Емил Маринчев /

 12:40-13:00 Аюрведичен обяд

Цена на лекцията:  8 лв. 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв., можете да поръчате аюрведичен обяд,  включващ супа, основно ястие и десерт.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“ или на телефон: 0896 72 8881. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ

 Емил Маринчев е  дългогодишен преподавател с над 30 годишен стаж в редица елитни учебни заведения в София,  главен  асистент в Департамента по приложна физика на Техническия Университет.Завършва електро-техникума „А.Попов” в гр. София специалност „Радио и телевизия”, Факултета по физика в Софийския Университет, прави  следдипломна квалификация по астрономия в Московския Университет и  специализации по теоретична физика в Русия.

Има редица доклади, публикации и изследователски интереси  в областта на астрономията, ядрената физика, теорията на относителността, аеродинамиката и висшата математика.  Участва в програми за обучение на талантливи студенти.Трима от неговите студенти са носители на мини-Нобелова награда по физика, а част от студенти му са професори в престижни университети по света.

 Oт 1970 год. Емил  Маринчев изучава и практикува йога. Срещал се е и  е работил с йога - майстори от различни школи и страни: Венцислав Евтимов, Илия Василев, Христо Гешанов, Веселин Лучански, Д-р Теню Чаушев, проф. Сурен Гоял, Индра Деви, Шри Селвараджан Йесудиан, Свами Вишну Девананда, Свами Чидананда, Шри Чин Мой, Тиртха Махарадж, Шри Садху Махарадж, Свами Дев  Мурти, Дейвид Фроли. През 1992 г. живее и работи три месеца в Бабаджи ашрама в Бриенц, Швейцария. 1994 г. съорганизатор и зам. ръководител на йога-експедиция в Индия с посещение на много йога-ашрами и свещени места.

 Практикува класическа йога и медитация, йога и възможността за практическо пътуване във времето. Бил е състезател по джудо, айкидо, спортна гимнастика, акробатика,       волейбол,       футбол, делтапланеризъм, параглайдинг, планинско бягане, маратон, моржуване.

Практикуващ йога - преподавател в йога-къща „Свами Дев Мурти”, както и лектор на  семинари по йога – практики.

 Web site: http://yogi.free.bg

 

 КАКВО Е АЮРВЕДА

Аюрведа е най-древната лечебна система в света от 5000 години, като част от културната и духовна традиция на Индия. Думата Аюрведа е на санскрит и произлиза от "аю", което означава живот, и "веда", което означава знание, т.е. наука за живота. Аюрведа е система за лечение, профилактика и дълголетие. Основните средства, с които си служи са: подправки, храни, билки, масла, скъпоценни камъни.  Методите, които използва са: диета, промени в начина на живот, детоксикация на организма, парни сауни с билкови отвари, лечебни вани, йога, дихателни упражнения, мантри, медитация.

Основната цел на Аюрведа е изкореняването на болестите, които са пречка в живота на човека в неговите 4 основни аспекта: изпълняване на задълженията (дхарма), придобиването на богатство (артха), удовлетворяването на желанията (кама) и постигане на освобождение (мокша

In this workshop participants will learn more about: - How does yoga to our vision - How can we without drugs and surgery to improve the condition of your eyes. - Is it possible to drop the glasses with the methods of yoga 27.03.2016 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia

Bulgarian Association Ayurveda

We are pleased to invite you to our next seminar

"Yoga and vision"

   In this workshop participants will learn more about:

- How does yoga to our vision

- How can we without drugs and surgery to improve the condition of your eyes.

- Is it possible to drop the glasses with the methods of yoga

 WELCOME to March 27, 2016, Sunday

 Tea Street. "D. Benkovski "№ 11

PROGRAMME

10: 30-11: 00 Registration and presentation of participants                                                                                     

11: 00-12: 40 Yoga and vision

                  / Speaker: Emil Marinchev /

 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch

 Price of the lecture: 8 lev

Еxtra charge of 10 lev, you can order ayurvedic lunch includes soup, main course and dessert.

Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" or call: 0896 72 8881.

Information leading

Emil Marinchev is a longtime teacher with over 30 years of experience in a number of elite schools in Sofia, assistant professor in the Department of Applied Physics at the Technical University.

Graduated electro-technical school "A.Popov" in the town. Sofia specialty "Radio and television", the Faculty of Physics at Sofia University, makes  postgraduate studies in astronomy at Moscow University and specialized in theoretical physics in Russia.

There are a number of reports, publications and research interests in astronomy, nuclear physics, relativity theory, aerodynamics and advanced mathematics. Participate in training programs for talented studenti.Trima of his students are winners of mini-Nobel Prize in physics.For many years Emil Marinchev have serious interest in yoga. Practicing yoga - yoga teacher in-house "Swami Dev Murti" and speaker at national and international seminars on yoga - practices.


 

 

 

 

 Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ