Powered by
В тази лекция ще имате възможност да научите за взаимовръзката между ведическата астрология и аюрведичното знание. 30.10.2016 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София
Съвместна инициатива на Джйотиш - астролози  (Ведическа астрология)
 и Българско Сдружение Аюрведа  организира лекция на световно известния проф. Арджун Чакраборти. В тази лекция ще имате възможност да  научите за взаимовръзката между ведическата астрология  и аюрведичното знание 
 Проф. Чакраборти e  един от най-известните ведически астролози в Индия и Европа, има дългогодишна практика по Джйотиш, водил е множество семинари в различни
държави, където той  демонстрира хилядолетното знание. В неговото семейство от поколения се  поддържа  традицията на ведическото знание. 
 
 
 Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    


A joint initiative of Dzhyotish - astrologers (Vedic astrology) Bulgarian Association Ayurveda organized a lecture on the world famous professor. Arjun Chakraborty. In this lecture you will be able to learn about the relationship between Vedic Astrology and Ayurvedic knowledge. 30.10.2016 11:00 ч Sofia Tea house 11 "Georgi Benkowski" str.
A joint initiative of Dzhyotish - astrologers (Vedic astrology)
 Ayurveda and Bulgarian Association organized a lecture on the world famous professor. Arjun Chakraborty. In this lecture you will be able to learn about the relationship between Vedic Astrology and Ayurvedic knowledge
 Prof. Chakraborty e one of the most famous Vedic astrologers in India and Europe, has long experience in Dzhyotish, he has led many workshops in various
countries where he demonstrated the millennial knowledge.
In his family for generations maintain the tradition of Vedic knowledge. 
 Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" on e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call: 0896 72 8881


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ