Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на Доц. Искра Райнова дм. - завеждащ Паразитологичен отдел към НЗПБ, който обединява Национална референтна лаборатория за диагностика на паразитозите, Есперементална и приложна паразитология, Амбулаторно консултативна помощ и Национален консултативен кабинет по заразни и тропически заболявания. Дисертационният й труд е по тема „ Диагностиката и разпространението на токсокарозата при хората у нас” 29.01.2017 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

Българско Сдружение Аюрведа 

 Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията

 на Доц. Искра Райнова дм.

    Доц. Искра Райнова дм завежда Паразитологичен  отдел към  НЗПБ, който обединява  Национална  референтна  лаборатория за диагностика на паразитозите, Есперементална  и  приложна паразитология, Амбулаторно консултативна помощ  и  Национален консултативен кабинет по заразни и тропически заболявания.

 Дисертационният  й труд  е по  тема   „ Диагностиката и разпространението на токсокарозата при хората у нас”

Тема на лекцията :

 "Паразитните заболявания у нас – честота, видове, клиника, диагностика, лечение и превенция

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 29-ти Януари  2017 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                   

11:00-12:40 „Паразитните заболявания у нас – честота, видове, клиника, диагностика, лечение и превенция” -  лектор  доц.Искра Райнова дм

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

Цена на лекцията:  8 лв. 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв., можете да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    We are pleased to invite you to a lecture  Assoc. Iskra Raynova MD.     Assoc. Iskra Raynova PhD brought Parasitological Department to NZPB that unites National Reference Laboratory for the diagnosis of parasitosis, Esperementalna and applied parasitology, Outpatient advice and a national advisory office in infectious and tropical diseases.  Her dissertation work is titled "Diagnosis and spread of roundworms in humans in the country" Topic of the lecture: "Parasitic diseases in the country - frequency, types, clinic, diagnosis, treatment and prevention" 29.01.2017 11:00 ч Sofia Tea house 11 "Georgi Benkovski" str.
We are pleased to invite you to a lecture
 Assoc. Iskra Raynova MD.

    Assoc. Iskra Raynova PhD brought Parasitological Department to NZPB that unites National Reference Laboratory for the diagnosis of parasitosis, Esperementalna and applied parasitology, Outpatient advice and a national advisory office in infectious and tropical diseases.
 Her dissertation work is titled "Diagnosis and spread of roundworms in humans in the country"

Topic of the lecture:

"Parasitic diseases in the country - frequency, types, clinic, diagnosis, treatment and prevention"


 

WELCOME on January 29, 2017, Sunday
 Tea Street. "D. Benkovski "№ 11


PROGRAMME
10: 30-11: 00 Registration and presentation of participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "parasitic diseases in the country - frequency, types, clinic, diagnosis, treatment and prevention" - lecturer dots.Iskra Raynova MD
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Price of the lecture: 8 lev

Extra charge of 10 lev, you can order ayurvedic lunch.
 
Registration for participation can make the page of "Bulgarian Association Ayurvedic": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call: 0896 72 8881.
Google Преводач за фирми:Преводачески инструментариумПреводач на уебсайтовеТърсене на световни пазари
Всичко за Google ПреводачОбщностМобилни устройстваВсичко за GoogleПоверителност и Общи условияПомощИзпращане на отзиви


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ