Powered by
По покана на БАВА (Българска Асоциация за Ведическа Астрология) в партньорство с Индологическа фондация „Изток-Запад, проф. Арджун Чакраборти ще гостува отново в България. В програмата му са включени лекции и курсове по Джьотиш (ведическа астрология) за начинаещи и напреднали астролози. Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията му: „Връзката между Аюрведа и Ведическата астрология . Защо големите аюрведични специалисти изучават Джьотиш?” 28.05.2017 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София


По покана на   БАВА  (Българска Асоциация за Ведическа Астрология)  в  партньорство с Индологическа фондация  „Изток-Запад,    проф. Арджун Чакраборти  ще гостува отново  в България. В програмата му са включени лекции и курсове по Джьотиш(ведическа астрология) за начинаещи и напреднали астролози. 

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията му:

„Връзката между Аюрведа и Ведическата астрологияЗащо големите аюрведични специалисти изучават Джьотиш?

  Професор  Арджун Чакраборти  е утвърдено име във  ведическата  астрология,   работещ повече от четвърт век  в тази област. Роден  в Калкута, той е наследил древното знание на Джьотиш от своя чичо. Професор е в класическата астрологична школа ''Hatibagan Tole'', преподава в „Института за астрологична наука” и е член на известната астрологична организация "Grahamitra Gems". От близо 10 години пътува по света, изнася лекции, обучава начинаещи и напреднали любители на ведическата астрология

ОЧАКВАМЕ ВИ на 28-ми МАЙ  2017 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                      

11:00-12:00 "Връзката между Аюрведа и Ведическата астролигия. Защо големите аюрведични специалисти изучават Джьотиш"  - лектор  професор Арджун Чакраборти

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

Цена на лекцията:  8 лв.

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.

   В същия ден - 28.05.2017 ГОД. от 14:30 – 18:30 ч. проф. Арджун Чакраборти ще проведе семинар на тема:

 “ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЕДИЧЕСКАТА АСТРОЛОГИЯ СПОРЕД ВЕДИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ“

Място на провежданеИндологическа фондация „Изток – Запад“  бул. „Патриарх Евтимий“ 24

Цена на семинара: 40 лв.

За хората, присъствали на лекцията преди обяд в „Чай във Фабриката“, цената на семинара ще е 32 лв.

Всички останали заплащат пълната цена от 40 лв.

За повече информация и записване: bava.bulgaria@gmail.com ;

ЛС на страницата на БАВА във Фейсбук

https://www.facebook.com/bava.bulgaria/At the invitation of BAVA in partnership with the East-West Indological Foundation, Prof. Arjun Chakraborty will attend Again in Bulgaria. His program includes lectures and courses on Jottish (Vedic Astrology) for beginners and advanced astrologers. We are pleased to invite you to his lecture: "The Relationship between Ayurveda and Vedic Astrology: Why Do The Large Ayurvedic Professionals Learn Jyotich? 28.05.2017 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
At the invitation of BAVA in partnership with the East-West Indological Foundation, Prof. Arjun Chakraborty will attend
Again in Bulgaria.
In his program are included lectures and courses on Ziths (Vedic Astrology) for beginners and advanced astrologers.

We are pleased to invite you to his lecture:
"The Relationship between Ayurveda and Vedic Astrology: Why Do The Large Ayurvedic Professionals Learn Jotich?
 We are pleased to invite you to his lecture:
"The Relationship between Ayurveda and Vedic Astrology. Why are the great ayurvedic specialists studying Jöötis? "

  Professor Arjun Chakraborty is a well-known name in Vedic Astrology, working for over a quarter of a century in this field.
Born in Calcutta, he has inherited the ancient knowledge of Joytis by his uncle. He is a professor at the classical astrological school of Hatibagan Tole, he teaches at the Institute of Astrological Science and is a member of the famous astronomical organization Grahamitra Gems.
 He has traveled around the world for nearly 10 years, lectures, teaches beginners and advanced lovers of Vedic astrology
 

WE EXPECT YOU on 28th MAY 2017, SUNDAY
 THE CHAIN ​​on "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 00 "The Relationship between Ayurveda and Vedic Astrology. Why are the great ayurvedic specialists studying Jöötis - a lecturer
 Professor Arjuna Chakraborty

 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 8

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an extra charge of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
E-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.


 The same day - 28.05.2017 YEAR. From 14:30 to 18:30 Prof. Arjun Chakraborty will hold a seminar on:

"INTRODUCTION IN CULTURAL ASTROLOGY ACCORDING TO CIVIC PRINCIPLES"

Location:

East-West Indological Foundation 24, Patriarh Evtimii Blvd.

Workshop price: BGN 40

For the people who attended the lecture before noon in "Tea in the Factory", the price of the workshop will be BGN 32.
All others pay the full price of 40 BGN.


For more information and booking:
Bava.bulgaria@gmail.com

LV on the BABA page on Facebook
Https://www.facebook.com/bava.bulgaria/


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ