Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на поредният ни семинар с д-р Дебасиш Пахари - медицински консултант на компанията „Байдянат”, Индия, 23.06.2017 14:00 Йога център „Свами Дев Мурти“, гр. София ул.”Екзарх Йосиф” 86 ет,2

 

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА 

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредният ни семинар  

  с   д-р Дебасиш Пахари - медицински консултант на компанията „Байдянат”, Индия,

  

Тема на лекцията :

 Бхасма – литературни първоизточници, производство, качествен контрол, приложение, нежелани реакции, личен опит в използването им.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 23-ти ЮНИ  2017 г., ПЕТЪК

  йога център „Свами Дев Мурти“, гр. София ул.”Екзарх Йосиф” 86 ет,2

 ПРОГРАМА

13:30-14:00  Регистрация и представяне на участниците                                                                              


14:00-16:00 "Бхасма – литературни първоизточници, производство, качествен контрол, приложение, нежелани реакции, личен опит в използването им" -  лектор д-р Дебасиш Пахари 

 

Цена на лекцията:  8 лв

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    

 

 

 We are pleased to invite you to our next seminar    With Dr. Debassis Pahari - medical consultant of Baiduadate, India, 23.06.2017 14:00 Yoga Center "Swami Dev Murti", Sofia, 86 Ekzarh Yosif Street, 2

We are pleased to invite you to our next seminar

  With Dr. Debassis Pahari - medical consultant of Baiduadate, India,


    

Theme of the lecture:


"Bhasma - literary origins, production, quality control, application, side effects, personal experience in using them"


 


WE ARE WAITING YOU ON 23 JUNE 2017, FRIDAY

  Yoga center "Swami Dev Murti", Sofia, 86 Ekzarh Yosif Street, 2


PROGRAM

13: 30-14: 00 Registration and presentation of the participants

                                                                                         

14: 00-16: 00 "Bhasma - literary origins, production, quality control, application, side effects, personal experience in their use" - lecturer Dr. Debaschis Pahari

 

 


Lecture price: BGN 8

 

Entry for participation can be made via the "Bulgarian Association of Ayurveda": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on

E-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ