Powered by
Випака – след-смилателният вкус на храните, билките и емоциите. Влиянието му върху вътрешната среда на организма и значението му за здравето и болестите. Ролята му в лечебните стратегии на аюрведа. 10.12.2017 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 София

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията

  на  д-р Антоанета Заркова

   Тема на лекцията : 

." Випака – след-смилателният вкус на храните, билките и емоциите. Влиянието му върху вътрешната среда на организма и значението му за здравето и болестите. Ролята му в лечебните стратегии на аюрведа.

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ на 10-ти ДЕКЕМВРИ  2017 г., НЕДЕЛЯ

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците

                                                                                        

11:00-12:40 "Випака – след-смилателният вкус на храните, билките и емоциите. Влиянието му върху вътрешната среда на организма и значението му за здравето и болестите. Ролята му в лечебните стратегии на аюрведа.лектор   д-р Антоанета Заркова

 12:40-13:00 Аюрведичен  обяд

 

Цена на лекцията:  8 лв.

 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на 

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.    

 

 Vipaka - the after-digestive taste of food, herbs and emotions. Its influence on the internal environment of the organism and its importance for health and diseases. His role in Ayurvedic healing strategies. 10.12.2017 11:00 ч Tea house "Str. Benkovski "№ 11 Sofia
We are pleased to invite you to the lecture
  of Dr. Antoinette Zarkova
    
Theme of the lecture:

"Vipaka - the after-digestive taste of foods, herbs and emotions, its influence on the inner environment of the body and its importance for health and disease, its role in the Ayurvedic healing strategies."

 

WE ARE WAITING AT 10 DECEMBER 2017, SUNDAY
 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 40 "Vipaka - the after-digestive taste of food, herbs and emotions, its influence on the internal environment of the organism and its importance for health and illness." His role in the Ayurvedic healing strategies "- lecturer dr. Antoaneta Zarkova
 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch
 

Lecture price: BGN 8

An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.
 
Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on
e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ