Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на д-р АНТОАНЕТА ЗАРКОВА Тема на лекцията : Радикулитът (ишиас, гръден и шиен радикулит) в разбирането на аюрведа: причини, симтоми, лечение и профилактика. 23.02.2020 11.00 София ул.Цар Иван АсенII №11 Чайната кино Влайкова

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията 

  на  д-р АНТОАНЕТА ЗАРКОВА   

Тема на лекцията :

Радикулитът (ишиас, гръден и шиен радикулит) в разбирането на аюрведа: причини, симтоми, лечение и профилактика.

ОЧАКВАМЕ ВИ на 23-ти ФЕВРУАРИ 2020 г., НЕДЕЛЯ

  на ул. “цар ИВАН АСЕН II № 11 в Чайната/ кино Влайкова/

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                                                                        

11:00-12:50 Радикулитът (ишиас, гръден и шиен радикулит) в разбирането на аюрведа: причини, симтоми, лечение и профилактика.

 Лектор       д-р  А н т о а н е т а     З а р к о в а

Цена на лекцията: 10 лв  

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа: http://www.ayurvedabg.info - дейности - семинари, на e-mail: ayurvedabg@gmail.com или на телефон: 0896 72 8881.   


                                    

 We are pleased to invite you to the lecture of Dr. Antoinette Zarkova 23.02.2020 11.00 Sofia Tsar Ivan Asen II Str. 11 Tea cinema Vlaykova
We are pleased to invite you to the lecture

  of Dr. ANTOANETA ZARKOVA
    
Lecture topic:

"Radiculitis (sciatica, thoracic and cervical radiculitis) in the understanding of Ayurveda: causes, symptoms, treatment and prophylaxis."

 

WE ARE EXPECTING YOU ON FEBRUARY 23, 2020, SUNDAY
  at 11 Tsar Ivan Asen II Street in the Tea Room / Vlaikova Cinema /

PROGRAM
10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants
                                                                                         
11: 00-12: 50 "Radiculitis (sciatica, thoracic and cervical radiculitis) in the understanding of Ayurveda: causes, symptoms, treatment and prevention."

 Lecturer Dr. A n t o a n e t a S a r k o vа 
 

Price of the lecture: 10 BGNРегистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ