Powered by
Механизми на тяхното действие според представите на съвременната физиология и медицина 26.09.2010 10:30 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

 Семинар на 26.09.2010 год. от 10,30 часа в Чайната на ул.Бенковска 11

Йога - портал към съзнанието. Вътрешните практики в Йога.Механизми на тяхното
действие според представите на съвременната физиология и медицина.

лектор: д-р А.Заркова26.09.2010 10:30

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ