Powered by
Мисия “Българско сдружение Аюрведа” е регистрирано през месец юли 2009 г., като доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризирането на Аюрведа в България в нейния автентичен вид и за запазването и поддържането на високи стандарти в Аюрведичната наука и практика за благото на всички.
Философия АЮРВЕДА – ПРОИЗХОД И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИАюрведа, най–старата позната система за превенция на заболявания и запазване на здравето, е оригинална, холистична медицина.
Трите доши Според Аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни стихии: пространство, въздух, огън, вода и земя.
Печатни издания "Хранителни Карти"И"Справочник за подправките"
Обучения АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯИИЗМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ
Членство Членството в Сдружението е доброволно.
Събития ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯИИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ
Мисия “Българско сдружение Аюрведа” е регистрирано през месец юли 2009 г., като доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризирането на Аюрведа в България в нейния автентичен вид и за запазването и поддържането на високи стандарти в Аюрведичната наука и практика за благото на всички.
Учредители
Управителен съвет
Устав УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ AЮРВЕДА”
Членство Членството в Сдружението е доброволно.
Събития ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯИИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ
Философия
АЮРВЕДА – ПРОИЗХОД И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Аюрведа, най–старата позната система за превенция на заболявания и запазване на здравето, е оригинална, холистична медицина.
Трите доши
ТРИТЕ ДОШИ
Според Аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни стихии: пространство, въздух, огън, вода и земя.
Семинари
Лекции
Печатни издания "Хранителни Карти" И "Справочник за подправките"
Обучения АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И ИЗМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ
Статии

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ